Co się dzieje gdy dziecko się stresuje?

Paradoks polega na tym, że każdy stresuje się inaczej i tak samo jednocześnie To co jednego powali, drugiego nawet nie draśnie. Mamy różne wrażliwości i dlatego inaczej odbieramy stres, ale jednocześnie pewne procesy w naszym ciele zachodzą podobnie i w konsekwencji boli nas brzuch...

Palący problem - współuzależnienie

Współuzależnienie to destrukcyjny proces psychiczny jakiemu podlegają bliskie osoby żyjące razem z uzależnionym człowiekiem. Trawiony nałogiem człowiek bardzo cierpi i fizycznie i psychicznie, jego psychika pod wpływem uzależnienia bardzo się zmienia, deformuje, taki chory...

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Czy problem alkoholizmu może dotyczyć każdego? Często na ulicach spotykamy się z widokiem pijanego, niezadbanego częściej mężczyzny (chociaż coraz częściej problem ten dotyczny również kobiet) pod wpływem alkoholu, którego potrzeba „napicia się” jest silniejsza niż...

Rodzina z alkoholikiem w tle

Choroba alkoholowa dotyka wielu rodzin w Polsce. Nie są to rodziny patologiczne, nie ma w nich przestępców, osób z marginesu społecznego. Bardzo często są to przysłowiowe” normalne rodziny”, o pełnej strukturze, bez alkoholizmu rodziców. Każda rodzina, w której jest...