Najnowsze artykuły

Jak odstawić alkohol?

Decyzja o odstawieniu alkoholu to pierwszy krok ku zdrowszemu i szczęśliwszemu życiu. W Polsce, jak i na całym świecie, problem nadmiernego spożywania...

Czytaj Więcej

Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

Ośrodek odwykowy jest placówką przeznaczoną dla pacjentów uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub leków. Pobyt w ośrodku odwykowym ma na celu pomoc pacjentowi w zaprzestaniu używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Ośrodki odwykowe mogą być również wykorzystywane do socjalizacji i edukacji pacjenta, ponownego wprowadzenia go do społeczeństwa i nauczania zdrowych wzorców zachowań. Terapia indywidualna i grupowa są stosowane w leczeniu narkomanii. Jest to podejście behawiorystyczne. W tym poście pokrótce odpowiemy na pytanie, jak wygląda pobyt na odwyku alkoholowym.

Ośrodki odwykowe oferują leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu ma na celu zatrzymanie choroby i utrzymanie absenteizmu na długi czas. Behawiorystyczne podejście do alkoholizmu zakłada, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie choroby, ale pacjent może nauczyć się walczyć z nałogiem, kontynuować absencję przez wiele dziesięcioleci i unikać nawrotów. Pacjent kierowany jest na odwyk po zdiagnozowaniu choroby przez specjalistę. Przez pierwszy tydzień w ośrodku leczone są objawy odstawienia. Pierwszym etapem detoksykacji (odtrucia), jest usunięcie toksyn z organizmu. Ten etap może trwać nawet do 10 dni. W tym czasie następuje stabilizacja funkcji biochemicznych organizmu i uniezależnienie się od alkoholu. W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić hospitalizację i przepisać leki przeciwdrgawkowe, nasenne i uspokajające.

Drugi etap leczenia alkoholizmu koncentruje się na psychice pacjenta i obejmuje pracę terapeutyczną. Najważniejszym narzędziem w walce z alkoholizmem jest psychoterapia. Terapia może być prowadzona w ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych lub całodobowych, a także w grupie AA. Terapia może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Proces terapeutyczny może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Uwzględnia on indywidualne uwarunkowania i często wymaga współpracy z rodziną i służbami pomocniczymi. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi zidentyfikować przyczynę problemu i sposób jej naprawienia. Celem terapii jest przywrócenie pacjentowi poczucia własnej wartości, a także pomoc w budowaniu nowych relacji interpersonalnych.

terapia grupowa

Oto jak wygląda dzień w ośrodku leczenia uzależnień

Pobyt w ośrodku odwykowym wymaga przestrzegania panujących w nim zasad. Bez tych elementów terapia nie ma szans na powodzenie. Dzień zaczyna się od gimnastyki i ćwiczeń w świeżym otoczeniu. Następnie pacjenci mogą swobodnie medytować, modlić się lub odpoczywać. Po śniadaniu odbywają się również konsultacje terapeutyczne i lekarskie. Każdy dzień wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi, które dostosowane są do poszczególnych grup pacjentów. Pacjent przebywający w ośrodku musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach, ale leczenie uzależnienia od alkoholu nie jest warunkiem koniecznym. Pacjent może w każdej chwili podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia.

Każdy dzień w ośrodku odwykowym jest dokładnie zaplanowany. Należy przestrzegać harmonogramu, godzin posiłków i zajęć. Jest to ważne zarówno ze względów organizacyjnych, jak i psychologicznych. Ułatwia to pacjentom przystosowanie się do nowej rzeczywistości. Zasady obowiązujące w ośrodku wymagają ich przestrzegania. Dotyczy to zakazu używania środków odurzających i psychoaktywnych, a także agresji słownej i fizycznej. W niektórych miejscach przez pierwszy tydzień obowiązuje zakaz korzystania z internetu i telefonu. W ciągu dnia pacjenci dbają o ośrodek, sprzątając i wykonując drobne naprawy. Etap, na którym znajduje się pacjent, określa zadania i związane z nimi prawa i obowiązki. Dzień kończy się obiadem, czasem wolnym lub zajęciami integracyjnymi.