Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

Ośrodek odwykowy jest placówką przeznaczoną dla pacjentów uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub leków. Pobyt w ośrodku odwykowym ma na celu pomoc pacjentowi w zaprzestaniu używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Ośrodki odwykowe mogą być również wykorzystywane do socjalizacji i edukacji pacjenta, ponownego wprowadzenia go do społeczeństwa i nauczania zdrowych wzorców zachowań. Terapia indywidualna i grupowa są stosowane w leczeniu narkomanii. Jest to podejście behawiorystyczne. W tym poście pokrótce odpowiemy na pytanie, jak wygląda pobyt na odwyku alkoholowym.

Ośrodki odwykowe oferują leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu ma na celu zatrzymanie choroby i utrzymanie absenteizmu na długi czas. Behawiorystyczne podejście do alkoholizmu zakłada, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie choroby, ale pacjent może nauczyć się walczyć z nałogiem, kontynuować absencję przez wiele dziesięcioleci i unikać nawrotów. Pacjent kierowany jest na odwyk po zdiagnozowaniu choroby przez specjalistę. Przez pierwszy tydzień w ośrodku leczone są objawy odstawienia. Pierwszym etapem detoksykacji (odtrucia), jest usunięcie toksyn z organizmu. Ten etap może trwać nawet do 10 dni. W tym czasie następuje stabilizacja funkcji biochemicznych organizmu i uniezależnienie się od alkoholu. W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić hospitalizację i przepisać leki przeciwdrgawkowe, nasenne i uspokajające.

Drugi etap leczenia alkoholizmu koncentruje się na psychice pacjenta i obejmuje pracę terapeutyczną. Najważniejszym narzędziem w walce z alkoholizmem jest psychoterapia. Terapia może być prowadzona w ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych lub całodobowych, a także w grupie AA. Terapia może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Proces terapeutyczny może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Uwzględnia on indywidualne uwarunkowania i często wymaga współpracy z rodziną i służbami pomocniczymi. Terapia ma na celu pomóc pacjentowi zidentyfikować przyczynę problemu i sposób jej naprawienia. Celem terapii jest przywrócenie pacjentowi poczucia własnej wartości, a także pomoc w budowaniu nowych relacji interpersonalnych.

terapia grupowa

Oto jak wygląda dzień w ośrodku leczenia uzależnień

Pobyt w ośrodku odwykowym wymaga przestrzegania panujących w nim zasad. Bez tych elementów terapia nie ma szans na powodzenie. Dzień zaczyna się od gimnastyki i ćwiczeń w świeżym otoczeniu. Następnie pacjenci mogą swobodnie medytować, modlić się lub odpoczywać. Po śniadaniu odbywają się również konsultacje terapeutyczne i lekarskie. Każdy dzień wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi, które dostosowane są do poszczególnych grup pacjentów. Pacjent przebywający w ośrodku musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach, ale leczenie uzależnienia od alkoholu nie jest warunkiem koniecznym. Pacjent może w każdej chwili podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia.

Każdy dzień w ośrodku odwykowym jest dokładnie zaplanowany. Należy przestrzegać harmonogramu, godzin posiłków i zajęć. Jest to ważne zarówno ze względów organizacyjnych, jak i psychologicznych. Ułatwia to pacjentom przystosowanie się do nowej rzeczywistości. Zasady obowiązujące w ośrodku wymagają ich przestrzegania. Dotyczy to zakazu używania środków odurzających i psychoaktywnych, a także agresji słownej i fizycznej. W niektórych miejscach przez pierwszy tydzień obowiązuje zakaz korzystania z internetu i telefonu. W ciągu dnia pacjenci dbają o ośrodek, sprzątając i wykonując drobne naprawy. Etap, na którym znajduje się pacjent, określa zadania i związane z nimi prawa i obowiązki. Dzień kończy się obiadem, czasem wolnym lub zajęciami integracyjnymi.