Najnowsze artykuły

Program 12 kroków dla współuzależnionych

Bycie wsparciem dla osoby uzależnionej to wyzwanie pełne emocji i stresu. Współuzależnienie to niezwykle trudna sytuacja, z którą zmaga się...

Czytaj Więcej

Uzależnienie od mediów społecznościowych - objawy, skutki i leczenie

Uzależnienie od mediów społecznościowych to stosunkowo nowy problem społeczny, który dotyka zarówno osoby młode, jak i starsze. Jest to nie tylko efekt postępu technologicznego, ale również reorganizacji i uporządkowania dotychczasowych form spędzania wolnego czasu. Nieumiejętne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do uzależnienia. Pytanie brzmi: Jak można rozpoznać uzależnienie od mediów społecznościowych? Jakie są objawy? Jak leczyć uzależnienie od mediów społecznościowych - Instagrama czy Facebooka? Gdzie można uzyskać pomoc? Jak pokonać uzależnienie od mediów społecznościowych?

Uzależnienie od mediów społecznościowych - definicja

Uzależnienie od mediów społecznościowych można określić jako formę uzależnienia behawioralnego. Uzależnienie od mediów społecznościowych może być związane z patologicznymi zachowaniami. Według Światowej Organizacji Zdrowia kompulsywne zachowania uzależniające to relacje, które zmieniają nastrój i mają poważne konsekwencje w życiu osoby uzależnionej.

Uzależnienie od mediów społecznościowych - statystyki

Media społecznościowe to zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo nowoczesnych technologii. Media społecznościowe są świetnym sposobem na spędzanie czasu i pozwalają komunikować się z ludźmi na całym świecie. Stanowią jednak poważne zagrożenie. Uzależnienie od mediów społecznościowych wzrasta z każdym rokiem. Co niepokojące, uzależnienie to jest bardziej powszechne wśród osób młodszych. Nie oznacza to jednak, że osoby starsze nie są podatne na uzależnienie od mediów społecznościowych. Należy pamiętać, że uzależnienie może wystąpić u każdego, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Statystyki pokazują jednak, że kobiety częściej korzystają z mediów społecznościowych i spędzają w sieci więcej czasu. Badania wykazały, że uzależnienie od mediów społecznościowych jest silnie związane z pewnymi cechami osobowości i poziomem samooceny. Osoby z niższą samooceną i większą ekstrawersją są bardziej narażone na uzależnienie od mediów społecznościowych.

Objawy uzależnienia od mediów społecznościowych

Uzależnienie od mediów społecznościowych, jak już powiedzieliśmy, jest rodzajem uzależnienia behawioralnego. Uzależnienie to nie jest związane z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych, ale raczej z wykonywaniem pewnych czynności, w tym przypadku z korzystaniem z mediów społecznościowych. Jak więc objawia się uzależnienie od mediów społecznościowych? Osoby uzależnione nie mogą prowadzić normalnego życia w społeczeństwie. Nie są w stanie prowadzić normalnego życia rodzinnego i towarzyskiego. Nie są też w stanie wypełniać podstawowych obowiązków i ról społecznych. Uzależnieni mają poczucie winy i zaburzone poczucie odpowiedzialności. Należy pamiętać, że uzależnienie od mediów społecznościowych może znacznie ograniczyć zakres zainteresowań i spowodować utratę przyjaźni. Uzależnienie od mediów społecznościowych objawia się całkowitą lub częściową niezdolnością do wykonywania pewnych zadań zawodowych. Dotyczy to nie tylko regularnego harmonogramu pracy, ale także zdolności do kontynuowania i podejmowania nauki. Należy zaznaczyć, że niemożność lub niechęć do wykonywania pracy czy kontynuowania nauki nie jest oznaką gorszego funkcjonowania intelektualnego. Jest to raczej oznaka destrukcyjnego uzależnienia osoby uzależnionej.

uzależnienie od mediów społecznościowych

Skutki uzależnienia od mediów społecznościowych

Niezależnie od rodzaju uzależnienia, zawsze prowadzi ono do destrukcji życia we wszystkich jego aspektach. Uzależnienie od portali społecznościowych nie jest wyjątkiem. Uzależnienie wiąże się z utratą dawnych zainteresowań i zmianą sposobu spędzania wolnego czasu. Oprócz istniejących przyjaźni, zerwane zostają więzi rodzinne. Osoby uzależnione szukają nowych relacji w internecie kosztem tych realnych. Takie sytuacje prowadzą do ciągłego, nieprzerwanego korzystania z portali społecznościowych, a jednocześnie do braku zainteresowania ważnymi, wcześniejszymi sprawami. Może to prowadzić do absenteizmu i porzucania szkoły, a także zaniedbywania obowiązków zawodowych. Osoby uzależnione często zaniedbują swój wygląd, ponieważ wszystkie relacje odbywają się w sieci. Jest to o tyle niebezpieczne, że może prowadzić do pogorszenia się funkcjonowania społecznego, a w konsekwencji do wykluczenia z życia społecznego.

Leczenie uzależnienia od mediów społecznościowych

Jak leczyć uzależnienie od portali społecznościowych - Facebooka i Instagrama? Leczeniem uzależnienia od portali społecznościowych jest behawioralna terapia uzależnień. Oznacza to, że dana osoba musi umieć wycofać się z Internetu i wszelkich sieci, które umożliwiają jej dostęp do portali społecznościowych i mediów społecznościowych. Osobie uzależnionej oferowana jest psychoterapia indywidualna i grupowa. To podejście terapeutyczne ma na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu, mechanizmy uzależnienia oraz degradujący wpływ uzależnienia na wszystkie dziedziny życia pacjenta. Psychoterapeuta i osoba uzależniona mogą wspólnie przepracować nałogowe zachowania i wypracować mechanizmy radzenia sobie z nimi. Mają również możliwość rozpoznania i skorygowania patologicznych zachowań, które wynikają z nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych i Internetu. Terapia uzależnień uczy pacjenta, jak racjonalnie korzystać z mediów społecznościowych i zasobów Internetu, aby mógł powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uzależnienie od portali społecznościowych to poważny problem społeczny. Uzależnienie od portali społecznościowych może dotyczyć nie tylko osób dorosłych, ale również młodzieży, która jest bardziej podatna na rozwój uzależnień behawioralnych. Ważne jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, które mają na celu zapoznanie pacjentów z mechanizmami uzależnień, ich przyczynami oraz sposobami zapobiegania powstawaniu niebezpiecznych zjawisk uzależnieniowych. Uzależnienie od portali społecznościowych jest ściśle związane z uzależnieniem od Internetu i uzależnieniem od sieci. Aby korzystać z serwisów społecznościowych typu Instagram czy Facebook, trzeba być podłączonym do sieci. Już sama czynność korzystania z sieci powinna budzić niepokój. Uzależnienie od Internetu charakteryzuje się znacznymi zmianami w zachowaniu danej osoby. Ważne jest, aby rozpoznać, że uzależnienie można leczyć na wczesnym etapie. Znajomość oznak i objawów uzależnienia od Internetu jest niezbędna, aby móc szybko interweniować. Potrzeba korzystania z Internetu jest główną przeszkodą w zdiagnozowaniu problemu. Ponieważ z Internetu mogą korzystać studenci i pracownicy, jest to problem. Współczesny świat ma wiele pułapek, w tym wyjątkową konieczność bycia online i korzystania z Internetu. Dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu czy portali społecznościowych.