Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

Co to jest Intensywny Program Ambulatoryjny?

Kiedy uzależniony jest gotowy, aby uzyskać czyste i trzeźwe, istnieje kilka sposobów, które mogą iść o tym. Odwyk stacjonarny jest często zalecany, ponieważ daje osobie silnie kontrolowane środowisko, które usuwa wszelki dostęp do narkotyków lub alkoholu. Intensywny program ambulatoryjny to kolejna opcja, a w przeciwieństwie do odwyku osoba nie śpi tam w nocy. Przejdźmy do podstaw tego, czym jest intensywny program ambulatoryjny i komu może pomóc.

Przykład tego, jak wygląda sesja

terapeutycznaPodstawy intensywnego programu amb

ulatoryjnego

Pierwszym głównym wyróżnikiem intensywnego programu ambulatoryjnego (IOP) jest to, że uczestnicy mieszkają i śpią we własnych domach lub w oddzielnym ośrodku dla osób trzeźwych. Nie spędzają oni całego swojego wolnego czasu i nocy w tym samym miejscu, gdzie otrzymują leczenie uzależnień. Drugim głównym rozróżnieniem jest to, że intensywne programy ambulatoryjne nie obejmują pomocy w detoksie.

Intensywny program ambulatoryjny obejmuje zazwyczaj te same rodzaje leczenia, co program stacjonarny. Uczestnicy mogą brać udział w sesjach doradztwa grupowego, spotkaniach 12-step, sesjach doradztwa indywidualnego, zajęciach z edukacji uzależnień i szkoleniach z zakresu zapobiegania nawrotom. Większość IOP składa się z 10-12 godzin terapii tygodniowo.

Kiedy uczestnik nie bierze udziału w terapii IOP, żyje i pracuje w swoim normalnym środowisku lub w niezależnym ośrodku trzeźwości. Uczestnicy są w stanie iść do pracy lub szkoły, tak jak normalnie, i mogą uczestniczyć w dowolnych zajęciach w czasie wolnym, który nie jest spędzany na terapii. Oczywiście zachęca się do działań wolnych od narkotyków, a doradcy IOP mogą pomóc uczestnikom zaangażować się w sport, hobby lub inne zdrowe rozrywki.

Osoby, które mogą skorzystać z intensywnego programu ambulatoryjnego

Intensywne programy ambulatoryjne mogą pomóc wielu osobom, ale nie są przeznaczone dla wszystkich. Mają znacznie niższy poziom nadzoru, a wielu uzależnionych skorzysta najbardziej z całkowicie kontrolowanego środowiska, gdy po raz pierwszy przestają używać narkotyków lub alkoholu. Istnieje wiele okoliczności, jednak, gdy IOP może być bardziej realistyczny lub odpowiedni wybór.

-Ludzie, którzy niedawno ukończyli leczenie stacjonarne: Często ludzie pójdą bezpośrednio z leczenia stacjonarnego do IOP. Po tym jak przebywali w ośrodku stacjonarnym przez kilka tygodni do kilku miesięcy, IOP zapewnia dobry okres przejściowy, dając im więcej swobody, a jednocześnie zapewniając im wsparcie w środowisku opartym na leczeniu przez część czasu.

-Osoby, które muszą uczęszczać do pracy lub szkoły: Czasami ludzie nie są w stanie odłożyć na bok swoich obowiązków zawodowych lub edukacyjnych, aby otrzymać leczenie stacjonarne. Na przykład, gdy osoba nie może przerwać pracy na dłuższy czas ze względu na konieczność utrzymania rodziny, IOP daje jej szansę na leczenie, gdy nadal pracuje.

-Osoby, u których niedawno nastąpił nawrót choroby: Czasami ludzie, którzy byli w odzysku przez jakiś czas będzie nawrót, a oni mogą korzystać z IOP. Ponieważ mieli trochę czasu trzeźwy już, mogą być w stanie odbić się od ich nawrotu z mniejszym nadzorem i modelu leczenia w niepełnym wymiarze godzin IOP.