Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

Uzależnienie od smartfona, phubbing i depresja

Badania wykazują, że smartfony mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Uzależnieni od smartfonów i smartwatchy cierpią na podobne problemy zdrowotne, jak ci, którzy są uzależnieni od gier i Internetu. Badanie zostało przeprowadzone w celu ustalenia, czy studenci college'u są podatni na uzależnienie od telefonu komórkowego i depresję.

W badaniu wzięło udział 402 studentów i studentek z Ukrainy, w wieku od 17 do 31 lat. 74% respondentów stanowiły kobiety. Wyniki wykazały, że wyższy poziom uzależnienia od telefonu komórkowego był związany z wyższym poziomem nastrojów depresyjnych i tzw. phubbingiem.

Phubbing

Termin "phubbing", który jest połączeniem dwóch słów: "phoe" i "snubbing", jest akronimem. Jest to czynność polegająca na niezwracaniu uwagi na rozmówcę, gdy rozmawia się z nim twarzą w twarz, a zamiast tego ignorowanie go. Badania wykazały, że phubbing może być pozytywnie powiązany z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Jest on powszechny w sytuacjach niepokoju, samotności i zmartwienia. Jednostki czują się wykluczone społecznie, co prowadzi do zwiększonej potrzeby bycia w centrum uwagi w ich ważnej grupie odniesienia i skłania ich do korzystania z mediów społecznościowych w celu zmniejszenia uczucia wykluczenia. Badania wykazały, że fubbing jest pozytywnie związany z samotnością, która może być zdefiniowana jako długotrwałe i negatywnie wartościowane poczucie wykluczenia społecznego. Badacze uważają, że płeć może odgrywać znaczącą rolę w związku między phubbingiem, korzystaniem z telefonu i phubbingiem. Wynika to z różnych celów, do jakich smartfony są używane przez mężczyzn i kobiety. Dla mężczyzn smartfon pełni funkcje pragmatyczne, podczas gdy kobiety używają go do komunikowania się z innymi.

Do oceny nasilenia phubbingu zastosowano 5-stopniową skalę. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na dziesięć pytań dotyczących ich zaabsorbowania telefonem komórkowym.

Uzależnienie od smartfona

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Uzależnienie od smartfonów jest rosnącym problemem, szczególnie wśród młodych ludzi. Chociaż badania wykazały, że smartfony są bardziej popularne wśród kobiet, dowody sugerują, że nastolatki mogą być bardziej skłonne do korzystania z nich w sposób negatywny niż ich koleżanki. Badania wykazały, że uzależnienie od smartfonów jest pozytywnie powiązane z depresją, zaburzeniami psychologicznymi i problemami zdrowotnymi. Uzależnienie od smartfona może być również spowodowane samotnością.

Skala AMPUH została wykorzystana do oceny nawyków związanych z korzystaniem z telefonu.

Depresja i samotność

Badania wykazały, że osoby cierpiące na depresję są bardziej niż inni skłonne do uzależnienia się od mediów społecznościowych. Stwierdzono, że depresja jest pozytywnie związana z uzależnieniem od Facebooka, co może być czynnikiem ryzyka zarówno dla uzależnienia od mediów społecznościowych, jak i uzależnienia od telefonu komórkowego.

Skala Samotności De Jong Gierveld została stworzona do pomiaru samotności. Składa się ona z 11 pozycji, które oceniane są na 6-punktowej skali.

Główne wnioski z badania

1. Uzależnienie od telefonu komórkowego było pozytywnie związane z depresją i samotnością. Im silniejsze uzależnienie, tym większe ryzyko phubbingu.

2. Poziom depresji jest wyższy z powodu zakłóceń w komunikacji spowodowanych używaniem telefonu komórkowego. Zarówno uzależnienie od telefonu komórkowego, jak i depresja mogą być przypisane problemom komunikacyjnym.

Badanie to zostało przeprowadzone w celu ustalenia, czy studenci college'u są podatne na uzależnienie od telefonu komórkowego i depresji.

Okazało się, że im więcej phubbingu i uzależnienia od telefonu komórkowego, tym wyższe nastroje depresyjne. Według autorów badania, "Phubbing działa również jako mediator między depresją a uzależnieniem od telefonu komórkowego." Samotność jest moderatorem tego związku. Oznacza to, że mężczyźni czują się bardziej samotni, co może silniej przekładać się na depresję, podczas gdy kobiety czują się mniej samotne.

Uzależnienie od Internetu może prowadzić do depresji. Phubbing pośrednio nasila objawy depresyjne poprzez zmniejszenie zadowolenia z życia i satysfakcji ze związku. Phubbing z partnerami pośrednio przyczynia się do depresji poprzez obniżenie satysfakcji w związkach. Badania wykazały, że wykluczenie społeczne może być zwiększone poprzez ignorowanie rozmówcy i używanie smartfona w jego obecności. Choroba może się nasilać w wyniku wykluczenia społecznego.