Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

Projekt ustawy CARA: Co musisz wiedzieć

Z kraju recepty pigułki i epidemii heroiny pokazuje niewiele oznak spowolnienia, ustawodawcy ze wszystkich szczebli rządu pracują razem, aby przejść środki, które nie tylko spowolnić rozprzestrzenianie się obecnej epidemii, ale pomoże uzyskać te uzależnione od opiatów i pigułek na receptę, że pomoc, której potrzebują, aby przezwyciężyć ich uzależnienie.

Jednym z projektów ustaw, które zostały zaproponowane przez Kongres był Comprehensive Addiction and Recovery Act (CARA). Wprowadzony do Kongresu we wrześniu 2014 roku, jest kompleksowy projekt ustawy, który stara się wziąć na głowę dramatyczny wzrost nadużywania leków na receptę i heroiny oraz zgonów, które nękają Stany Zjednoczone w ciągu ostatniej dekady.

Zrozumienie projektu ustawy CARA

Projekt ustawy CARA ustanowiłby kompleksową, skoordynowaną i zrównoważoną strategię dla społeczności w całym kraju w celu rozwiązania problemów związanych z nadużywaniem leków na receptę i opiatów. Ten ostateczny cel zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie wzmocnionych programów grantowych, które rozszerzą zarówno działania prewencyjne, jak i edukacyjne, a jednocześnie będą promować kluczowe usługi, takie jak leczenie uzależnień, edukacja w zakresie zapobiegania nawrotom, a także opcje opieki po zakończeniu leczenia, które promują powrót do zdrowia.

Zgodnie z projektem ustawy CARA, społeczności, które stoją w obliczu kryzysu związanego z lekami na receptę lub opiatami, otrzymałyby środki na skuteczne rozwiązanie tych lokalnych problemów z pomocą nowo utworzonego programu grantowego Community-Based Coalition Enhancement Grant Program dla obecnych i byłych beneficjentów grantów Drug-Free Communities. Poniżej podano przykłady, w których dotacje byłyby przyznawane:

  • Stany, samorządy lokalne i organizacje non-profit w celu rozszerzenia działań edukacyjnych mających na celu zapobieganie nadużywaniu opioidów, heroiny i innych substancji nadużywanych, zrozumienie uzależnienia jako choroby przewlekłej oraz promowanie leczenia i powrotu do zdrowia;
  • Organizacje, które otrzymały dotację w ramach ustawy o społecznościach wolnych od narkotyków z 1997 r. w celu wdrożenia kompleksowych strategii obejmujących całą społeczność, które dotyczą lokalnych problemów z narkotykami.
  • Państwa, samorządy lokalne, plemiona indiańskie i organizacje non-profit na programy leczenia alternatywnego do uwięzienia dla osób, które weszły w kontakt z systemem wymiaru sprawiedliwości, mają zaburzenia związane z używaniem substancji, choroby psychiczne lub obie te choroby i zostały zatwierdzone do udziału w takim programie.
  • Stanowe, lokalne lub plemienne agencje egzekwowania prawa do stworzenia pilotażowego programu egzekwowania prawa w celu zapobiegania śmierci z powodu przedawkowania opioidów i heroiny oraz do rozszerzenia lub udostępnienia miejsc utylizacji niechcianych leków na receptę.
  • Państwa, samorządy lokalne i plemiona indiańskie do wdrożenia programów leczenia wspomaganego lekami poprzez swoje agencje wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
  • Państwowe agencje zajmujące się nadużywaniem substancji i wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych, wspólnie zajmujące się kwestią używania opioidów i heroiny wśród ciężarnych i rodzących kobiet w danym stanie, aby promować bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, trwałość rodziny i dobrobyt.
  • Państwa do przygotowania kompleksowego planu i wdrożenia zintegrowanej inicjatywy reagowania na nadużycia opioidów.

Inne sposoby, w jakie ustawa o CARA wpłynie na obecną epidemię narkotykową

Dodatkowo, ustawa CARA zapewni bardzo potrzebną pomoc dla wrażliwych populacji, takich jak nastolatki, populacje mniejszościowe i osoby starsze, w odniesieniu do zapewnienia właściwego leczenia i kluczowych opcji opieki po zakończeniu leczenia. Ustawa rozszerza również dostępność leku naloxone dla organów ścigania, pierwszych respondentów i innego personelu medycznego w celu odwrócenia skutków przedawkowania narkotyków poprzez podawanie leków ratujących życie, takich jak Narcan.

Ustawa o kompleksowym odzyskiwaniu uzależnień umożliwi również szkołom średnim i uczelniom z programami odzyskiwania substancji i organizacjom non-profit świadczenie usług wsparcia odzyskiwania substancji dla uczniów szkół średnich i uczelni, pomoc w budowaniu społeczności wsparcia dla młodych ludzi w odzyskiwaniu, a także zachęcanie do inicjatyw mających na celu pomoc młodym ludziom w osiągnięciu i utrzymaniu odzyskiwania oraz umożliwienie organizacjom społeczności odzyskiwania rozwijania, rozszerzania i wzmacniania usług odzyskiwania. Przy cenie od 40 do 80 milionów dolarów, fundusze te zostaną przeznaczone na leczenie i usługi wspierające powrót do zdrowia w społecznościach w całym kraju.

Dlaczego ustawa CARA jest tak ważna?

Projekt ustawy CARA znajduje się obecnie w legislacyjnym zawieszeniu. Po wprowadzeniu jej do Kongresu, została skierowana do komisji w lutym ubiegłego roku i nie posunęła się dalej. Przy obecnej epidemii narkotyków, przejście tej ustawy byłoby ważnym punktem zwrotnym w sposobie, w jaki my jako naród postrzegamy uzależnienie od narkotyków.

W artykule, który został opublikowany w Huffpost Healthy Living, Carol McDaid pisze co następuje:

Dlaczego CARA jest tak ważna? Zbyt długo, mieliśmy albo narkotyki du jour polityki uzależnień koncentrując się na heroinie w 1970 roku, a następnie crack w 1980 roku, a następnie masowego uwięzienia osób z uzależnieniem od tego czasu. Wreszcie decydenci zdają sobie sprawę, że te strategie zawiodły, a strategia oparta na zdrowiu publicznym, bezpieczeństwie i reformie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych razem są niezbędne do zrobienia dent w rosnących wskaźników przedawkowania i śmierci, jak również długotrwałej utraty życia z powodu nadużywania alkoholu.

Choć widać niewielkie zmiany, strategie, które należy wdrożyć, aby ograniczyć problemy naszego narodu z uzależnieniami, wymagają czegoś więcej niż tylko plastra. Obecnie średnio 120 osób w Stanach Zjednoczonych umiera każdego dnia z powodu przedawkowania narkotyków. Kwestia uzależnienia od narkotyków nie jest kwestią partyzancką lub kwestią, która dotyka tylko pewnej grupy demograficznej; uzależnienie od narkotyków jest kwestią, która dotyka nas wszystkich.