Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

Ujawniamy informacje o osobach LGBT i nadużywaniu substancji

Omawiając kwestie o krytycznym znaczeniu dla ruchu na rzecz równości gejów i transseksualistów, wiele osób wspomina o małżeństwach i dyskryminacji w miejscu pracy - znacznie częściej niż o zdrowiu, w tym o używaniu substancji psychoaktywnych. Jednak raport z 2012 r. raport Why the Gay and Transgender Population Experiences Higher Rates of Substance Use" (Dlaczego populacja gejów i osób transpłciowych doświadcza wyższych wskaźników używania substancji), wskazuje, że od 20 do 30 procent gejów i osób transpłciowych nadużywa substancji, w porównaniu z około 9 procentami populacji ogólnej - jest to oszałamiająca, jeśli nie zrozumiała, dysproporcja.

Inny raport raport z . Journal of Drug Issues potwierdza silny związek między stygmatyzacją osób homoseksualnych i transseksualnych a używaniem alkoholu i narkotyków. Stwierdzono, że stygmatyzacja prowadzi nie tylko do wyższych wskaźników używania substancji, ale także znacząco zwiększa ryzykowne zachowania seksualne. Dalsze badania wykazują, że osoby LGBTQ są znacznie bardziej narażone na używanie substancji i zaburzenia związane z używaniem substancji.

Stres związany z mniejszościami to poważna sprawa.

Istnieje kilka innych czynników, które pomagają wyjaśnić te liczby i podnieść ryzyko problemowego używania substancji w tych społecznościach. Badania wskazują, że osoby homoseksualne i transpłciowe używają alkoholu i narkotyków, aby poradzić sobie z dyskryminacją i uprzedzeniami. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne używa terminu "stres mniejszościowy".stres mniejszościowy"aby opisać perspektywę, w której relacja między wartościami mniejszości a wartościami dominującymi powoduje konflikt ze środowiskiem społecznym, którego doświadczają członkowie grup mniejszościowych. Koncepcja stresu mniejszościowego zakłada teorię, zgodnie z którą różnice w stanie zdrowia mniejszości seksualnych można w dużej mierze wyjaśnić "stresorami wywołanymi przez wrogą, homofobiczną kulturę, która często skutkuje trwającym całe życie prześladowaniem, maltretowaniem, dyskryminacją i wiktymizacją" - co może ostatecznie wpływać na dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, a tym samym do leczenia uzależnień.

Coraz częstsze leczenie dostosowane do potrzeb osób LGBT?

Co więcej, mimo potwierdzonych liczb i dziesięcioleci badań, badania przeprowadzone kilka lat temu przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) wykazały, że tylko 6 procent placówek leczenia uzależnień w całym kraju oferuje specjalne programy dla gejów i lesbijek. To jest 6% ludzi!Brak kompetentnej kulturowo opieki zdrowotnej prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu liczby osób używających substancji psychoaktywnych wśród gejów i transseksualistów, a także do braku rządowej polityki publicznej promującej równość zdrowotną.

Pełna równość.

Omawiając najlepsze praktyki zmniejszania wskaźników używania substancji w populacjach gejów i osób transpłciowych, należy wziąć pod uwagę zarówno krótko-, jak i długoterminowe strategie. Choć ośrodki leczenia i ośrodki odwykowe mogą pracować nad tym, by stać się bardziej kompetentne kulturowo i świadczyć lepsze usługi dla tych społeczności, konieczne jest także bardziej holistyczne i wszechstronne spojrzenie. Uprzedzenia wobec homoseksualistów i osób transpłciowych są jednym z głównych czynników napędzających wspomniane wcześniej wyższe wskaźniki uzależnień i należy im położyć kres za pomocą integracyjnego ustawodawstwa i polityki. W promowaniu ogólnego zdrowia osób homoseksualnych i transpłciowych taktyka musi uwzględniać pełną równość: nie tylko w kwestii dyskryminacji w miejscu pracy, małżeństw i innych popularnych zagadnień, ale także w kwestii uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych.

Ten artykuł powstał, gdy w mediach społecznościowych otrzymaliśmy wiadomość, by uwzględnić problematykę LGBT i nadużywania substancji psychoaktywnych. Tutaj w SoberNation, chcemy nadal robić co w naszej mocy i starają się dotrzeć do tych, którzy są dotknięci przez nadużywanie substancji w całym kraju.

Czujesz, że czegoś nam brakuje? Wyślij nam wiadomość.