Najnowsze artykuły

5 lekcji, jakie wyniosłem z uzależnienia...

Miałem wspaniałe dzieciństwo. W pewnym momencie mój ojciec był moim najlepszym przyjacielem, a niesamowite chwile, które z nim spędziłem, na zawsze...

Czytaj Więcej

Ujawniamy informacje o osobach LGBT i nadużywaniu substancji

Omawiając kwestie o krytycznym znaczeniu dla ruchu na rzecz równości gejów i transseksualistów, wiele osób wspomina o małżeństwach i dyskryminacji w miejscu pracy - znacznie częściej niż o zdrowiu, w tym o używaniu substancji psychoaktywnych. Jednak raport z 2012 r. raport Why the Gay and Transgender Population Experiences Higher Rates of Substance Use" (Dlaczego populacja gejów i osób transpłciowych doświadcza wyższych wskaźników używania substancji), wskazuje, że od 20 do 30 procent gejów i osób transpłciowych nadużywa substancji, w porównaniu z około 9 procentami populacji ogólnej - jest to oszałamiająca, jeśli nie zrozumiała, dysproporcja.

Inny raport raport z . Journal of Drug Issues potwierdza silny związek między stygmatyzacją osób homoseksualnych i transseksualnych a używaniem alkoholu i narkotyków. Stwierdzono, że stygmatyzacja prowadzi nie tylko do wyższych wskaźników używania substancji, ale także znacząco zwiększa ryzykowne zachowania seksualne. Dalsze badania wykazują, że osoby LGBTQ są znacznie bardziej narażone na używanie substancji i zaburzenia związane z używaniem substancji.

Stres związany z mniejszościami to poważna sprawa.

Istnieje kilka innych czynników, które pomagają wyjaśnić te liczby i podnieść ryzyko problemowego używania substancji w tych społecznościach. Badania wskazują, że osoby homoseksualne i transpłciowe używają alkoholu i narkotyków, aby poradzić sobie z dyskryminacją i uprzedzeniami. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne używa terminu "stres mniejszościowy".stres mniejszościowy"aby opisać perspektywę, w której relacja między wartościami mniejszości a wartościami dominującymi powoduje konflikt ze środowiskiem społecznym, którego doświadczają członkowie grup mniejszościowych. Koncepcja stresu mniejszościowego zakłada teorię, zgodnie z którą różnice w stanie zdrowia mniejszości seksualnych można w dużej mierze wyjaśnić "stresorami wywołanymi przez wrogą, homofobiczną kulturę, która często skutkuje trwającym całe życie prześladowaniem, maltretowaniem, dyskryminacją i wiktymizacją" - co może ostatecznie wpływać na dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, a tym samym do leczenia uzależnień.

Coraz częstsze leczenie dostosowane do potrzeb osób LGBT?

Co więcej, mimo potwierdzonych liczb i dziesięcioleci badań, badania przeprowadzone kilka lat temu przez Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) wykazały, że tylko 6 procent placówek leczenia uzależnień w całym kraju oferuje specjalne programy dla gejów i lesbijek. To jest 6% ludzi!Brak kompetentnej kulturowo opieki zdrowotnej prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu liczby osób używających substancji psychoaktywnych wśród gejów i transseksualistów, a także do braku rządowej polityki publicznej promującej równość zdrowotną.

Pełna równość.

Omawiając najlepsze praktyki zmniejszania wskaźników używania substancji w populacjach gejów i osób transpłciowych, należy wziąć pod uwagę zarówno krótko-, jak i długoterminowe strategie. Choć ośrodki leczenia i ośrodki odwykowe mogą pracować nad tym, by stać się bardziej kompetentne kulturowo i świadczyć lepsze usługi dla tych społeczności, konieczne jest także bardziej holistyczne i wszechstronne spojrzenie. Uprzedzenia wobec homoseksualistów i osób transpłciowych są jednym z głównych czynników napędzających wspomniane wcześniej wyższe wskaźniki uzależnień i należy im położyć kres za pomocą integracyjnego ustawodawstwa i polityki. W promowaniu ogólnego zdrowia osób homoseksualnych i transpłciowych taktyka musi uwzględniać pełną równość: nie tylko w kwestii dyskryminacji w miejscu pracy, małżeństw i innych popularnych zagadnień, ale także w kwestii uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych.

Ten artykuł powstał, gdy w mediach społecznościowych otrzymaliśmy wiadomość, by uwzględnić problematykę LGBT i nadużywania substancji psychoaktywnych. Tutaj w SoberNation, chcemy nadal robić co w naszej mocy i starają się dotrzeć do tych, którzy są dotknięci przez nadużywanie substancji w całym kraju.

Czujesz, że czegoś nam brakuje? Wyślij nam wiadomość.