Najnowsze artykuły

Dlaczego uczniowie po wyleczeniu powinni...

"Ludzie nigdy nie zmieniają się dlatego, że są zagrożeni lub pod przymusem. Nigdy. Zmieniają się, ponieważ widzą coś, co sprawia, że ich życie...

Czytaj Więcej

5 przeszkód stojących przed kobietami na odwyku

Ci, którzy są na ścieżce i podróży do wyzdrowienia wiedzą, że podróż sama w sobie jest ciągła i może zapewnić jej udział w trudnych wyzwaniach. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku podróży, które kobiety podejmują na drodze do długoterminowej trzeźwości i odzysku. Podczas gdy zarówno mężczyźni, jak i kobiety stają przed podobnymi wyzwaniami, takimi jak detoksykacja, odbudowa relacji i odzyskanie zdrowia fizycznego i psychicznego, kobiety, które są na odwyku, stają przed wyjątkowymi wyzwaniami. Poniżej przedstawiamy pięć przeszkód stojących przed kobietami w trakcie zdrowienia .

Trauma i nadużycia

Szacuje się, że około 75% kobiet, które w przeszłości nadużywały substancji, było w przeszłości wykorzystywane fizycznie i/lub seksualnie. Kobiety w odwyku mogą mieć ciężki bagaż, jeśli chodzi o radzenie sobie z przeszłością, ponieważ w porównaniu z mężczyznami, kobiety, które były lub są uzależnione chemicznie mają więcej sprawców w odniesieniu do tego, kto je wykorzystał, więcej częstotliwości, jeśli chodzi o nadużycia i znosiły nadużycia przez dłuższy czas.

Aby posunąć się naprzód w zdrowieniu, kobiety, które przyjmują trzeźwość, muszą nauczyć się przyjmować bezpieczeństwo i znajdować miejsca (takie jak grupy samopomocy dla kobiet na przykład), gdzie mogą czuć się bezpiecznie i upoważnione do konfrontacji z przeszłością, opłakiwać wydarzenia i to, co się wydarzyło, a co najważniejsze nauczyć się ponownie połączyć ze swoim prawdziwym ja.

Podwójna diagnoza

Obecność współwystępujących zaburzeń psychicznych i uzależnień jest powszechna we wszystkich grupach demograficznych. Kobiety, które wracają do zdrowia po nadużyciu substancji, często doświadczają następujących zaburzeń psychicznych:

  • Depresja
  • Lęk
  • Dwubiegunowe

Dla kobiet, znalezienie ośrodka leczenia, który ma nacisk na ocenę, oceny i następnie współwystępujących zaburzeń jest kluczowe dla długoterminowych wyników odzyskiwania. Dodatkowo, kobiety muszą również znaleźć ośrodki leczenia i opieki po leczeniu, które koncentrują się na unikalnych potrzebach kobiet w odniesieniu do odzysku, który jest mniej karny i bardziej w kierunku wzmocnienia i samodzielności.

Proces uzależnienia

W procesie pracy przez wczesnych etapach odzysku, kobiety, które są nowo trzeźwy może doświadczyć uczuć, które są bardzo trzewne i jako wynik kobiety mogą czuć się trudno w radzeniu sobie z tymi nowymi uczuciami. Aby sobie poradzić, kobiety mogą przenosić lub zmieniać uzależnienia, aby zracjonalizować lub ukryć uczucia. Zjawisko krzyżowania nałogów jest kolejną z głównych przeszkód stojących przed kobietami w wyzdrowieniu i może obejmować między innymi jedzenie, seks, pracę i zakupy. Kluczem do powstrzymania tych potencjalnych uzależnień krzyżowych dla kobiet w trakcie zdrowienia jest posiadanie przez nie odpowiednich dróg do ujawnienia i omówienia tych surowych uczuć. Posiadanie dostępu do skutecznych terapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i psychoterapia mogą być dobre opcje.

Związki

Co kobiety przychodzą do odzysku, zwykle mieli poprzednich partnerów, którzy byli nadużywających substancji i szerokość i oddech ich relacje były związane z używaniem narkotyków. Dlatego kobiety, które są nowe do odzysku często zobaczyć narkotyków w kategoriach relacji. Zaangażowanie w głęboki lub bardziej romantyczny związek, podczas gdy nowy w odzyskiwaniu bierze ostrość od siebie. Jeśli związek okaże się zły, emocjonalny stres związany z tym związkiem będzie miał znaczący wpływ na powrót do zdrowia. Ważne jest, aby kobiety rozpoczynające leczenie skupiły się przede wszystkim na sobie, ustabilizowały się w sobie i unikały emocjonalnego rollercoastera, jakim jest związek.

Kompleks "Superwoman"

Kobiety mają wiele na głowie. Prowadzenie domu, opieka nad dziećmi, bycie żoną i utrzymywanie kariery to wiele rzeczy, którymi muszą żonglować. Kiedy kobiety, które są trzeźwe, kończą leczenie, mogą czuć presję, by wrócić do swoich rutynowych zachowań. Oczekiwania dotyczące bycia dobrą żoną, matką i kobietą robiącą karierę mogą nakładać niepotrzebne obciążenia na te, które dopiero rozpoczynają leczenie. Jeśli nie ma wsparcia lub pomocy, kobiety w trakcie leczenia są narażone na ryzyko powrotu do stresującego życia i nawrotu choroby.

Ważne jest, aby kobiety znalazły leczenie odpowiadające ich specyficznym potrzebom

Kobiety, które zmagają się z nadużywaniem substancji, często napotykają na poważne bariery, które uniemożliwiają im uzyskanie odpowiedniej pomocy, której potrzebują. Niektóre z tych barier to brak środków finansowych, izolacja społeczna, a także złożone powiązania między uzależnieniem a związkami intymnymi.

Istnieje coraz większa liczba programów leczenia uzależnień od płci, które zostały ustanowione, które koncentrują się na specyficznych potrzebach kobiet. Na przykład, wiele z tych obiektów pomaga zapewnić usługi opieki nad dziećmi, jak również inne zasoby finansowe dla kobiet, które są w leczeniu. Jedną z powszechnych przeszkód, przed którymi stoją kobiety w leczeniu, jest fakt, że wiele programów leczenia zostało zaprojektowanych i przetestowanych na męskich populacjach. Programy te często przyjmują podejście dyscyplinarne, a środki karne, które są stosowane w tradycyjnych programach leczenia uzależnień, mogą nie pozwolić kobietom na prawdziwe zbadanie podstawowych przyczyn ich uzależnienia w przyjaznym środowisku.

W rezultacie wiele ośrodków leczenia uzależnień od płci, które są nastawione na kobiety, pozwala swoim klientom czuć się bezpiecznie w wyrażaniu winy i wstydu, które czują w odniesieniu do ich nadużywania substancji. Dodatkowo, te ośrodki leczenia podkreślają terapię grupową i interakcję, gdzie każda osoba może poczuć wsparcie i zachętę ze strony samej grupy i poczuć poczucie siły, gdy zajmuje się swoimi indywidualnymi problemami i robi krok w kierunku zmiany.

Dodatkowo - i idealnie - kobiety muszą być w stanie znaleźć ośrodki, w których kobiety stanowią znaczącą część zarówno personelu leczniczego, jak i administracji. Zatrudnienie kobiet na tych ważnych stanowiskach może dać osobom w trakcie leczenia wzory do naśladowania, których potrzebują, aby z większą pewnością siebie podążać w kierunku wyzdrowienia.